Skip to main content

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/uggelhusevand/public_html/modules/mod_search/mod_search.php on line 44
Bestyrrelsen

Bestyrrelsen i vandværket

Formand Anker Boje

27 20 29 82

Næstformand Per Clausen
27 54 12 65
Kasserer Ove Kristensen
29 63 50 59
Bestyrelsesmedlem Ole Bach

21 22 30 22

Bestyrelsesmedlem Kurt Søgård

40 42 53 25


Driftforstyrrelser

Vandværket kan ved drift forstyrrelser kontaktes på tlf.

Formand Anker Boje

27 20 29 82

Næstformand Per Clausen
27 54 12 65
Kasserer Ove Kristensen
29 63 50 59

Fælles regulativ

Gælende for almene vandforsyninger

De almene vandværker har i januar 2020 fået et nyt sæt regler, kaldet fællesregulativ. Her beskrives forholdet mellem vandværkerne og deres forbrugere.
Vores kommune og vandværkerne har arbejdet for ensartede regler. Dette samarbejde har ført til det nye fælles regulativ. Inden for disse rammer kan der også laves lokale regler for drift af vandværk.


Dit helt eget vandværk

Budget og regnskab fra vandværket

Vi tilføjer løbende regnskaber fra vandværket. For regnskabsårets udarbejdes der et regnskab. Kassereren fremlægger regnskabet på årets generalforsamling før 1. marts hvor det endeligt vedtages.


Information

Find de seneste mødereferater fra vandværket

Vi tilføjer løbende mødereferater fra møder og forsamlinger, som afholdes i vandværket.


Taktsblad

Find de seneste takstblad fra vandværket