Det fulde regnskab kan udleveres ved henvendelse til:

Ove Kristensen

Floesskovvej 6

Tlf. 29635059