Vandværket kan ved drift forstyrrelser kontaktes på tlf.

email: service@kristrup.dk

Formand  Anker Bøje                                27 20 29 82

Næstformand Per Klausen                         27 54 12 65 

Kasserer Ove Kristensen                               29 63 50 59

Økonomi:

Kristrup Vandværk v. Michael Mose Tlf. 86 40 98 82

email. kontor@kristrup.dk

Kontortid Mandag til Torsdag 12.30 - 13.30